لکنت
موقعیت شما : خانه > فعالیت ها >دسته بندی

کلاس آموزش زبان انگلیسی

شرکت در کلاس زبان انگلیسی و یادگیری آن، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های افرادی‌ست که لکنت دارند.

بنیاد گفتار روان، با برگزاری این کلاس، توسط استادی مجرب با شیوه‌هایی نو،  امکان تازه‌ای فراهم کرده‌است.

در این‌جا فرد دارای لکنت، بدون هیچ ترس و نگرانی، به یادگیری زبان پرداخته و هم‌زمان از شیوه‌های منحصر به‌فرد درمانی برای ادای برخی کلمات خاص استفاده می‌کند.

در این کلاس، همه یاد می‌گیرند؛ انگلیسی صحبت می‌کنند؛ کنفرانس می‌دهند؛ و بدون هیچ نگرانی‌یی، لکنت می‌کنند.

ما در روند فراگیری روش‌های گفتار درمانی، با توجه به زبانِ فارسی شیوه‌ها را اجرا می‌کنیم. در زبان فارسی، عموماً بعد از هر هم‌خوان (حرف بی‌صدا)، یک واکه (حرف صد دار) قرار دارد. به همین دلیل، علی‌الخصوص در آغاز کلمات، شیوه‌ها عموماً مبتنی بر واکه‌ها طراحی شده‌اند.

در حالی‌که در زبان انگلیسی -و ایضاً اکثر زبان‌های خارجی-، گاهی دو یا سه هم‌خوان پشت هم می‌آیند.

این موضوع، در آموزش‌های رهایی از لکنت در زبان فارسی، نیست.

در این کلاس، ما راه‌کارهای ادا کردن این قبیل عبارات را هم تمرین می‌کنیم.

 

بالا