لکنت
موقعیت شما : خانه > دسته‌بندی نشده >دسته بندی

فعالیت های هنری

بسیاری از افراد، هنرها و مهارت‌هایی دارند که گاهی از سر دل‌مشغولی و تفنن، به آن می‌پردازند. حال که جمع افراد دارای لکنت شکل گرفته و فرصت باهم بودن پیش آمده‌است، با جهت‌دار کردن این فعالیت‌های هنری و شناسایی استعدادها، هم دانسته‌های خود را با دیگران به اشتراک می‌گذاریم و هم با تولید این دست‌ساخته‌ها و عرضه‌ی آن در نمایشگاه‌های هنری، انگیزه‌ای برای انجام کارهای هنری بیشتر در اختیار خواهیم داشت.

بالا