لکنت
موقعیت شما : خانه > آرشیو

کانال تلگرام بنیاد

بعد از آپدیت تلگرام به آخرین نسخه از طریق لیک زیر، در کانال بنیاد گفتار روان عضو شوید . کانال بنیاد گفتار روان https://telegram.me/stuttering_stammering آپدیت تلگرام از طریق سایت تلگرام https://telegram.org/apps


بالا