لکنت
موقعیت شما : خانه > فعالیت ها

کلاس آموزش زبان انگلیسی

شرکت در کلاس زبان انگلیسی و یادگیری آن، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های افرادی‌ست که لکنت دارند. بنیاد گفتار روان، با برگزاری این کلاس، توسط استادی مجرب با شیوه‌هایی نو،  امکان تازه‌ای فراهم کرده‌است. در این‌جا فرد دارای لکنت، بدون هیچ ترس و نگرانی، به یادگیری زبان پرداخته و هم‌زمان از شیوه‌های منحصر به‌فرد درمانی برای ادای برخی کلمات خاص استفاده می‌کند. در این کلاس، همه یاد می‌گیرند؛ انگلیسی صحبت می‌کنند؛ کنفرانس می‌دهند؛ و بدون هیچ ...


جلسات سخنرانی و گفتگوی آزاد

هر فرد لکنت‌دارِ تحت درمان، از شیوه‌ی خاصی برای گفتار استفاده می‌کند. بدیهی‌ست اجرای این شیوه در گفتگوی روزمره، همیشه آسان نیست. گاهی پیروی از شیوه، به دلیل قرار گرفتن در موقعیت‌های خاص و استرس‌زا بسیار مشکل می‌شود، علی‌الخصوص وقتی فرد نسبت به موضوع صحبت، احساساتی شده و در موقعیت دفاع یا حمله قرار گیرد. در کلاس گفتگوی آزاد، با انتخاب موضوعات جنجالی و بحث‌انگیز، موقعیتی ایجاد می‌شود تا افراد ضمن ...


تمرینات فضای باز

تمرین در فضای باز، فرصت مناسبی‌ست برای اجرای برخی تمرین‌ها که امکان اجرای آن‌ها در فضاهای دیگر وجود ندارد. افراد دارای لکنت، به دلیل خو گرفتن با محیط درمان و درمان‌گر، سطح روانی گفتارشان در آن محیط بهبود چشم‌گیری پیدا می‌کند. اما گاهی این بهبودی فقط در کلینیک وجود دارد و خارج از آن، میزان لکنت بیشتر است. حضور در فضای باز و اجرای شیوه‌های گفتاری، فرد را در شرایط طبیعی‌تری ...


بالا