لکنت
موقعیت شما : خانه > آرشیو >دسته بندی

کانال تلگرام بنیاد

telegram

بعد از آپدیت تلگرام به آخرین نسخه از طریق لیک زیر، در کانال بنیاد گفتار روان عضو شوید .

کانال بنیاد گفتار روان

https://telegram.me/stuttering_stammering

آپدیت تلگرام از طریق سایت تلگرام

https://telegram.org/apps

بالا