لکنت
موقعیت شما : خانه > دسته‌بندی نشده >دسته بندی

کارگاه بیان

ترس از سخنرانی در مقابل جمع، یکی از متداول‌ترین ترس‌هاست. اغلب مردم با این‌که در گفتگوهای روزمره مشکلی ندارند، اما هنگام صحبت در مقابل جمع، دچار تشویش و اضطراب و ناروانی گفتار می‌شوند. به همین دلیل، سخنرانی در جمع، موقعیت مناسبی برای تمرین رعایت شیوه‌های گفتاری افراد دارای لکنت است. هر فرد دارای لکنت که تحت درمان است، بنا به تشخیص درمانگر خود، در مسیر درمان به تمرین سخنرانی در جمع نیاز پیدا خواهدکرد.

 

کارگاه بیان، با ایجاد فضایی شبیه به سالن‌های سخنرانی، این موقعیت را در اختیار اعضا قرار می‌دهد که درباره‌ی موضوع دلخواه خود سخنرانی کرده و با ترس خود مقابله کنند. با دعوت از قشرهای مختلف جامعه به عنوان تماشاچی، محیط نیز از حالت تمرینی خارج شده و طبیعی‌تر به نظر می‌رسد. در پایان سخنرانی، درمانگر مورد نظر سخنران یا یکی از درمانگران مرتبط با بنیاد، کلیه‌ی جوانب را تحلیل کرده و نظرات خود را بیان می‌کند. در هرجلسه‌ی این کارگاه، برحسب زمانی که در اختیار خواهیم داشت، تعداد سخنرانان مشخص خواهند شد. لازم به ذکر است که کارگاه بیان، لزوماً همیشه در یک مکان تشکیل نشده و ممکن است در موقعیت‌های متفاوت و جدیدی نسبت به برگزاری آن اقدام شود.

بالا