لکنت
موقعیت شما : خانه > دسته‌بندی نشده >دسته بندی

برنامه های تفریحی

حضور در فضایی شاد و به‌دور از نگرانی و استرس؛ طبیعت‌گردی؛ کوه‌پیمایی؛ پیاده‌روی؛ پیک‌نیک در پارک‌ها و فضاهای سبز؛ همه و همه برنامه‌های تفریحی بنیاد را شامل می‌شوند که به صورت دوره‌ای اجرا خواهد شد. در قالب برنامه‌های تفریحی می‌توان به اهداف بسیاری نیز دست یافت که با حضور در این برنامه‌ها متوجه خواهید شد.

بالا